Aanmelden Housing First

(Alleen voor professionals)

 

Housing First

Bemoeizorg leidt mensen met bijzondere zorgvragen en zonder helper naar reguliere hulpverlening. Als dak- en thuisloosheid niet verholpen kan worden omdat reguliere hulpverlening niet aansluit bij grimmige zorgvragen van langdurige dak- en thuislozen bespreekt Bemoeizorg deze specifieke hulpvraag als beoordeling samen met Housing First. Hierbij word dak- en thuisloosheid vanuit intensieve doch laagdrempelige zorg aangeboden waarbij weinig verplichtingen gelden vanuit de hulpvrager.

 

Lees in onze privacyverklaring hoe Bemoeizorg Eindhoven omgaat met persoonlijke gegevens.

 

Aanmelden Housing First

Professionals kunnen aanmelden via https://www.housingfirsteindhoven.nl/