Bemoeizorg team & samenwerkingspartners

In het Bemoeizorg team werken beroepskrachten vanuit GGzE (psychiatrie) en Novadic-Kentron (verslavingszorg) samen.

De teamleden hebben jarenlange ervaring binnen de verschillende velden van de hulpverlening. We zetten deze kennis en vaardigheden praktisch en onafhankelijk in.

Indien nodig kan een psychiater ter consultatie worden ingezet.

 

Bemoeizorg Eindhoven wordt gefinancieerd door de gemeente EIndhoven.

    

GGZE Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en KempenGemeente EindhovenNovadic-Kentron
  

Samenwerkingspartners

In de uitvoering werkt Bemoeizorg Eindhoven samen met de volgende organisaties: