Home

Bemoeizorg is zorg voor kwetsbare mensen

Mensen die hulp nodig hebben maar dit zelf niet willen of kunnen regelen. Ze raken door een combinatie van psychiatrische, lichamelijke of verslavings- en sociale problemen steeds verder in moeilijkheden.

 

Het team van Bemoeizorg Eindhoven zoekt deze mensen op

Met de persoon in kwestie en in samenwerking met de familie en/of sociaal netwerk draagt het team  zorg voor een passende oplossing. Het team maakt hierbij gebruik van maatschappelijke- en zorginstellingen.

 

 

In memoriam Caspar Vincken († 08-09-2015)

 

In memoriam Caspar Vincken (+ 08-09-2016)

 

We missen hem nog steeds.

 

Vur iederien din os is veurgegoan.

Vur iederien din alles het gegeave.

Enne goije mins blieft altied leave

 

Bemoeizorg Team Eindhoven